Warunki techniczne

Pliki tekstowe

Mogą być przygotowane w programach: Microsoft Word (czyli z rozszerzeniem *.doc), OpenOffice (*.odt) lub z innych, ale pod warunkiem zapisania w wymienionych wcześniej formatach lub też jako "czysty" tekst (*.txt).
Fotografie użyte w artykułach prosimy dołączać jako osobne pliki. Prosimy o dołączenie wydruku/lub pliku PDF z przesyłanego tekstu. Znaki graficzne powinny być dostarczone w postaci wektorowej(format zgodny z AI 10 /CS 2).
Zdjęcia lub znaki graficzne w formie fizycznej - przeznaczone do skanowania - powinny być jak najlepszej jakości (najlepiej w postaci odbitek lub slajdów, wykluczamy ksero!). Zdjęcia przekazane w formie elektronicznej powinny mieć rozmiar taki, jaki przewidziany jest w projekcie reklamy i rozdzielczość 300 dpi (należy mieć na uwadze, że pliki wykorzystywane do tworzenia witryn internetowych najczęściej mają za małą rozdzielczość i takich raczej nie można wykorzystać przy przygotowaniu artykułu z choćby zadowalającej jakością).
Strony tekstowe (artykuły tematyczne), mają określone atrybuty: krój tekstu i tytułów, określone ramki wokół zdjęć, paginę itp., dlatego ich łamanie proszę powierzyć Wydawcy. Warto zawrzeć sugestie dotyczące ułożenia zawartości, ułatwia to pracę, choć czasami z powodu podanych ograniczeń nie jesteśmy w stanie ich spełnić.

Pliki elektroniczne (reklamy)

Reklamy powinny być przekazane w formacie *.eps (format zgodny z AI 10/CS 2) lub *.pdf (do wersji 1.6, produkcyjne). - z wszystkimi czcionkami zamienionymi na krzywe, osadzonymi fotografiami (model kolorów CMYK). Do materiału należy dołączyć proof cyfrowy lub analogowy w skali 1:1 - tylko to umożliwia złożenie reklamacji. Nazwa pliku powinna pozwolić na jednoznaczną identyfikację czasopisma, do którego jest przygotowana oraz firmy, której dotyczy. Wszystkie kolory użyte w pracy powinny być definiowane w standardzie CMYK (nie RGB, RAL, Lab, Pantone lub innych).

Uwaga!

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zgodność wyprodukowanych kolorów prac niedostarczonych w standardzie CMYK.
Fachowy Elektryk Fachowy Instalator
Ogród z Pomysłem Monter Stolarki